FREDERIKSBERG MARATHON

 

Løb nr. 27 - onsdag den 9. januar 2019 - Resultat

Aneste Fredskov                          4:14:49

Carsten Jensen                            5:03:11

Lise Friis                                       5:03:11

Mindaugas Garmus                      DNS

Morten Nielsen Hasselbalch         DNF

Paw Sejersten Jeppesen              4:22:07

Peter Møllebro                              5:03:11

 

Løb nr. 28 - onsdag den 16. januar 2019 - Resultat

Adam Dickmeiss           4:56:12

Aneste Fredskov           4:38:49

Carsten Jensen             4:56:12

Klaus Johansen             4:58:18

Lina Johansen               4:58:18

Lisbeth Olsen                4:53:15

Lise Friis                        4:56:12

 

Løb nr. 29 - torsdag den 24. januar 2019 - Resultat

Carsten Jensen                          4:59:32

Klaus Johansen                          4:59:32

Lise Friis                                     4:59:32

Louise Pernille Christensen        4:55:31

Paw Jeppesen                            4:55:33

Peter Olsen                                 4:56:16

Peter Seider                                4:56:16

Pernille Krog Björklund               4:59:32


Løb nr. 30 - fredag den 15. februar 2019 - Resultat

Allan Pedersen                                   3:57:35

Carsten Jensen                                  4:17:01

Emil Bindesbøl Hindsberg                  4:42:12

Karsten Waldorff Nielsen                    4:13:13

Lise Friis                                             4:14:58

Michael Zimmermann Nielsen            4:06:09

Pernille Krog Björklund                       4:17:01

Peter Møllebro                                    4:34:54

Tony Gren                                           4:43:09


Løb nr. 31 - tirsdag den 9. april 2019 - Resultat

Carsten Jensen                                4:42:34

Katrine Bernbom Larsen                  4:02:14

Klaus Johansen                                4:42:34

Lau Brüniche-Olsen                          3:29:54

Lisbeth Olsen                                    DNS

Lise Friis                                           4:42:34

Michael Zimmermann                       3:52:14

Pernille Krogh Björklund                   4:42:34


Løb nr. 32 - lørdag den 20. april 2019 - Resultat


Carsten Jensen                                 4:38:09

Charlotte Poulsen                             4:38:09

Emil Hindsberg                                  4:38:09

Klaus Johansen                                 4:38:09

Lise Friis                                            4:38:09

Pernille Krog Björklund                      4:38:09


Løb nr. 33 - torsdag den 25. april 2019 - Resultat


Anders Jelander                      5.33.58

Carsten Jensen                       4.58.23

Johanna Gren                         5.33.58

Lau Brüniche-Olsen                3.27.52

Lise Friis                                  4.59.01

Pernille Krogh Björklund          4.59.01

Simon Krug                              DNF

Steen Hermansen                    4.59.01


51,18 km

Katrine The Ultra Runner Bernbom Larsen 5.59.22 


Løb nr. 34 - onsdag den 1. maj 2019 - Resultat


Adam Dickmeiss                   4:56:02

Carsten Jensen                     4:55:49

Chr. Bering                            5:03:05

Klaus Johansen                     4:55:49

Lise Friis                                4:55:49

Mindaugas Garmus               3:38:33

Pernille Krogh Björklund        4:55:49

Steen Hermansen                  4:08:51

Torben Larsen                        DNS


60,28 km

Katrine The Ultra Runner Bernbom Larsen 6.49.58


Løb nr. 35 - torsdag den 9. maj 2019 - Resultat


Adam Dickmeiss                  4:52:25

Carsten Jensen                   4:52:25

Klaus Johansen                   4:52:25

Lise Friis                              4:52:25

Pernille Krogh Björklund      4:52:25


Løb nr. 36 - tirsdag den 14. maj 2019 - Resultat


Carsten Jensen                 4:57:36

Chr Bering                         5:24:12

Jørgen Nicolaisen              4:57:36

Klaus Johansen                 4:57:36

Lise Friis                            4:57:36

Mindaugas Garmus           3:54:40

Pernille Krogh Björklund    4:57:36

Steen Hermansen              4:57:36


Løb nr. 37 - torsdag den 23. maj 2019 - Resultat


Carsten Jensen                          4:41:10

Henrik Hoplarik Franijeur            5:08:45

Klaus Johansen                          4:41:10

Karsten Waldorff Nielsen            4:11:20

Lise Friis                                     4:41:10

Louise Pernille Christensen        4:41:10

Pernille Krogh Björklund             4:41:10


Løb nr. 38 - mandag den 27. maj 2019 - Resultat


Carsten Jensen                     4:39:07

Chr Bering                             5:24:02

Henrik Hoplarik Franijeur      5:24:02

Klaus Johansen                    4:38:52

Lise Friis                                4:38:52

Mindaugas Garmus               4:26:01

Pernille Krogh Björklund        4:39:07

Simon Krug                            4:09:59


Løb nr. 39 - torsdag den 6. juni 2019 - Resultat


Carsten Jensen                        4:39:59

Henrik Hoplarik Franijeur          DNF

Katrine Bernbom Larsen           4:13:54

Lise Friis                                   4:39:12

Louise Pernille Christensen      4:39:12

Michael Nilsson                         4:32:40

Paw Sejersten Jeppesen          4:32:40

Pernille Krogh Björklund            4:39:59

Simon Krug                                4:27:28


Løb nr. 40 - torsdag den 13. juni 2019 - Resultat


Carsten Jensen                            4:35:44

Klaus Johansen                            4:35:44

Kristine Lindhardt Lem                  DNF

Lise Friis                                       4:35:44

Louise Pernille Christensen          4:35:44

Mads Lauritzen                             3:58:24

Michael Fris Munk Jensen            DNF

Ole Hansen                                   4:35:44Løb nr. 41 - lørdag den 29. juni 2019 - Resultat


Carsten Jensen                         4:46:38

Charlotte Poulsen                      4:46:38

Lise Friis                                    4:46:38

Louise Pernille Christensen       4:46:38

Lucas O'Conner                         4:46:38

Ydalina Moreno                          5:07:40Løb nr. 42 - onsdag den 14. august 2019 - Resultat


Carsten Jensen                         4:38:09

Erik Larsen                                4:38:09

Lise Friis                                    4:34:55

Louise Pernille Christensen      4:38:09

Torben Sørensen                       4:38:09

Simon Krug                               4:14:12


Løb nr. 43 - torsdag den 15. august 2019 - Resultat


Anders Jelander                        4:48:37

Anne-Marie Lyngbye                 4:58:18

Brian Munch                              4:30:40

Carsten Dahl                             DNF

Carsten Jensen                         DNF

Casper Breschel                        4:55:08

Jesper Ølsgaard                        4:59:15

Johanna Gren                            4:48:37

Katrine Bernbom Larsen            3:52:15

Klaus Johansen                         3:48:55

Lars Forum                                3:29:44

Lise Friis                                    3:51:31

Louise Pernille Christensen       3:51:36

Maria Dahl                                 4:17:28

Michael Nilsson                         4:47:02

Mindaugas Garmus                   4.02.08

Morten Stützer                           3.51.33

Rikke Steen Olsen                    4:59:15

Susanne Gren                           4:32:13

Tony Gren                                  5:06:32


Løb nr. 44 - fredag den 30. august 2019 - Resultat


Carsten Jensen                           4:16:22

Katrine Bernbom Larsen             4:16:22

Louise Pernille Christensen        4:16:22

Steen Hermansen                       4:16:22


Løb nr. 45 - onsdag den 4. september 2019 - Resultat


Carsten Jensen                           DNF

Katrine Bernbom Larsen             4:24:08

Louise Pernille Christensen         4:24:08

Steen Hermansen                        4:24:08


Løb nr. 46 - søndag den 8. september 2019 - ResultatBirgitte Langballe                      5:25:12

Carsten Dahl                             5:25:12

Charlotte Poulsen                     5:25:12

Chr Bering                                DNS

Jesper Ølsgaard                        5:25:12

Klaus Johansen                        4:46:30

Lise Friis                                   4:46:30

Mark Arnecke                           4:34:44

Peter Møllebro                          5:25:12

Rikke Steen Olsen                    5:25:12


Løb nr. 47 - tirsdag den 17. september 2019 - Resultat


Carsten Jensen                           4:32:46

Klaus Johansen                            4:32:46

Lise Friis                                      4:32:46

Louise Pernille Christensen         4:31:25

Steen Hermansen                        4:32:07


Løb nr. 48 - torsdag den 26. september 2019 - Resultat


Carsten Jensen                           4:27:09

Lise Friis                                      DNF

Steen Hermansen                        4:39:17

Torben Barendorf Larsen             5:35:45


Løb nr. 49 - mandag den 7. oktober 2019 - Resultat


Carsten Jensen                           DNF

Jørgen Nicolaisen                        3:53:49

Katrine Bernbom Larsen             4:39:28

Klaus Johansen                           4:39:28

Lise Friis                                      4:39:28

Louise Pernille Christensen        4:39:28

Mindaugas Garmus                     3:47:33

Steen Hermansen                       4:51:30


Løb nr. 50 - tirsdag den 8. oktober 2019 - Resultat


Carsten Jensen                           4:37:21

Lise Friis                                       4:37:21

Louise Pernille Christensen         4:37:21


Løb nr. 51 - torsdag den 24. oktober 2019 - Resultat


Aneste Fredskov                          5:03:25

Carsten Jensen                           4:54:10

Lise Friis                                      4:54:10

Katrine Bernbom Larsen              4:54:10

Paw Sejersten Jeppesen             4:54:10


Løb nr. 52 - onsdag den 6. november 2019 - Resultat


Carsten Jensen                             4:51:23

Klaus Johansen                            4:51:23

Lina Johansen                              4:51:23

Lise Friis                                       DNF

Michael Jørgensen                       4:51:23


Løb nr. 53 - tirsdag den 12. november 2019 - Resultat


Brian Munch                                4:36:27

Carsten Jensen                           DNS

Klaus Johansen                           4:56:14

Lise Friis                                      4:56:14

Louise Pernille Christensen         4:36:40

Pernille Krogh Björklund              4:56:14